Image Alt

Guatemala

Guatemala

Guatemala

Guatemala je v produkci kávy nejvýznamnější zemí ze šesti států Střední Ameriky.